کابل جوش دلتا

  جنس سیم جنس عایق نوع بسته بندی قرقره ای سایز مس PVC وکیوم دارد 18 – 16 – 14 […]

مشاوره