سیم و کابل برق آلفا استار

تولیدات این شرکت در زمینه سیم و کابل برق ، سیم افشان در همه سایز و کابل افشان در همه سایز سیم نایلون و کولری درحال حاضر می باشد  و مس این کالا ها از مواد معدنی می باشد و به صورت کاتدی است و از ضایعات مس نیز تولید نمی شود و رنگ بسیار شفافی را دارا است .

تولید سیم و کابل برق این شرکت دارای روکش pvc درجه یک و استاندارد و مواد اولیه نو می باشد و بسیار نرم و قابل انعطاف است و از بهترین و استانداردترین کارخانه تولید کننده مواد pvc تهیه می شود .

در ادامه دارای استاندارد و تاییدیه اداره برق نیز می باشد .

این شرکت در زمینه صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای دیگرفعال است و همکاری می نماید .

مشاوره