کابل تلفنی هوایی (CCA)

 

جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف بسته بندی قرقره ای
CCA PVC 100 متری وکیوم دارد

موجود در سایز های زیر :

0/6 × 2 * 10 0/6 × 2 * 6 0/6 × 2 * 4 0/6 × 2 * 2
مشاوره