کابل تلفن هوایی (COPPER)

…..

جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف بسته بندی قرقره ای
مس PVC 100 متری وکیوم دارد

 

موجود در سایز های زیر :

 

0/6 × 2 * 10 0/6 × 2 * 6 0/6 × 2 * 4 0/6 × 2 * 2
مشاوره