کابل جوش نیوتن

مشخصات کابل جوش نیوتن به طور کامل در جدول زیر قابل مشاهده است :

 

جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف نوع بسته بندی قرقره ای
فویل حرارتی سایز
مس PVC 50 کارتن دارد دارد 12-14-16-18-20-22
مشاوره