کابل جوش دلتا

 

جنس سیم جنس عایق نوع بسته بندی قرقره ای
سایز
مس PVC وکیوم دارد 18 – 16 – 14 – 12
مشاوره