سیم افشان

جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف بسته بندی قرقره ای مس pvc 100 متری وکیوم دارد موجود در سایز های […]

کابل افشان

  جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف بسته بندی قرقره ای مس pvc 100 متری وکیوم دارد موجود در سایزهای […]

سیم نایلون سفید

جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف نوع بسته بندی قرقره ای مس pvc 100 متری وکیوم دارد    موجود در […]

کابل کولری

جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف نوع بسته بندی قرقره ای مس pvc 100 متری وکیوم دارد موجود در سایز […]

کابل تلفن هوایی (COPPER)

….. جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف بسته بندی قرقره ای مس PVC 100 متری وکیوم دارد   موجود در […]

کابل تلفنی هوایی (CCA)

  جنس سیم جنس عایق متراژ کلاف بسته بندی قرقره ای CCA PVC 100 متری وکیوم دارد موجود در سایز […]

مشاوره